Links

Uddannelse

Postgraduate Diploma in Paediatric Infectious Diseases

Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, Liverpool

Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infectious Diseases

Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, London

East African Diploma in Tropical Medicine and Hygiene

Danske videnskabelige selskaber og institutioner

Dansk pædiatrisk selskab

Dansk selskab for infektionsmedicin

Dansk selskab for tropemedicin og international sundhed

Dansk selskab for rejsemedicin

Dansk selskab for klinisk mikrobiologi

Statens Serum Institut

Sundhedsstyrelsen

Internationale links

European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID)

Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS)

Asian Society for Pediatric Infectious Diseases (ASPID)

Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA)

European Society for Immunodeficiencies (ESID)

Sveriges Läkeres Intresseförening för Primär Immunbrist (SLIPI)

Pediatric Infectious Diseases web

Kunskapscentrum för infektioner under graviditet (INFPREG)

International sundhed

WHO – disease outbreak news

WHO – international travel and health

Centers for Disease Control (CDC)

Danish research network for international health

Gapminder

Healthcare information for all (HIFA)

Bandim Health Project

Hjælpeorganisationer

Der er mange hjælpeorganisationer der arbejder med at forbedre børnesundheden i lavindkomstlande eller med at yde nødhjælp til børn. Nogle af de største organisationer, der arbejder i Danmark er

Dansk Røde Kors

Læger uden grænser

Red barnet

Unicef

Mellemfolkeligt samvirke

Folkekirkens nødhjælp

Derudover kan der findes link til mange andre organisationer på  hjemmesiden:

www.u-landsnyt.dk/organisationer

Patient foreninger

Immun Defekt Foreningen