Åbent DIPS møde i Odense d. 1/10-19 kl. 16.30-18.30

DIPS inviterer til

”Resistente bakterier: VRE og CPO”

(bogstavsbakterier)-hvad er det for noget og hvad betyder det for vores patienter?

v/Ulrik Justesen, Overlæge, Klinisk Mikrobiologisk afd, OUH.

”Meropenem som 1. valg til neutropene børn –er det en god idé?”

v/Mette Mønster, Stud. Med. Århus Universitet.

Case: “CPO hos leukæmibarn”

v/ Dorthe Grosen, spec. læge i pædiatri, OUH

tirsdag d. 1. oktober kl. 16.30 -18.30

Børneafd. H’s konference lokale, 1. sal, OUH ,

Kløvervænget 23C, indgang 60, 5000 Odense C

(Mødet efterfølges af bestyrelsesmøde i DIPS)

Alle er velkomne!Mvh. DIPS bestyrelse

1780