Formål

DIPS´vision er at danske børnelæger har en tidssvarende kompetance på fagområdet infektionspædiatri med internationalt perspektiv.

Selskabets strategi er at skabe rammer for uddannelse og information om fagområdet infektionspædiatri samt at være fortaler for fagligt rigtige løsninger på infektionspædiatriske problemer.

Selskabets mål er at afholde et længerevarende og 2-3 kortere nationale infektionspædiatriske møder årligt med behandling af fagområdets nationale og internationale aspekter med vægt på  uddannelse og forskningsformidling samt at deltage i den offentlige debat om infektionspædiatriske emner.